Årsmøte arrangeres via online på Teams for medlemmer mandag 20.04.2021 kl. 19:00.
Medlemmer som ønsker å delta, må si ifra minimum 2 dager før. 

Se vedlegg for agenda. 

Saker og forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til styreleder Albert Christensen.   , senest innen 18.04.2021

Vennlig hilsen Styret