Det innkalles herved til årsmøte for Aktivitetsklubben Tønsberg. Årsmøte holdes i AK- bygget på Jarlsberg tirsdag 28.05.19. kl. 20:30 for alle medlemmer i Aktivitetsklubben Tønsberg.

Vedlagt følger agenda for møtet.