Det innkalles herved til årsmøte for Aktivitetsklubben Tønsberg. Årsmøte holdes i AK- bygget på Jarlsberg tirsdag 23.05.17. kl. 20:30 for alle medlemmer i Aktivitetsklubben Tønsberg.

Vedlagt følger agenda for møtet. 

Vennlig hilsen

Styret